YMY体育

爱游戏官网:《FATE魔都战争》3月3日临时维护公告

         亲爱的玩家:

         《FATE魔都战争》所有服务器将于3月3日13:40至14:10进行停机维护,预计维护时间30分钟,期间您将无法登录游戏,请记录好账号密码,以免造成不必要的损失,给您带来不便敬请谅解。 

         维护区服:所有服务器

         维护时间:3月3日 13:40–14:10

         我们将在维护结束后对全服玩家发送补偿:钻石*50、金币*80000、扫荡券*10

         临时维护内容:

         竞技场输赢判定bug

更多相关游戏信息请关注:《FATE魔都战争》爱游戏官网

看手游新闻,就在爱游戏网!

jrs直播jrs直播jrs直播jrs直播jrs直播

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注